DEUTEROVANÁ

ROZPOUŠTĚDLA

 

Firma Petr Duchek - CHEMSTAR je oficiálním dovozcem deuterovaných rozpouštědel firmy DEUTERO GmbH ( Německo ) do České republiky.

Deuterovaná rozpouštědla nacházejí uplatnění zejména při měřeních metodou nukleární magnetické rezonance při stanovování struktury a vlastností chemických sloučenin a jiných materiálů. Současně jsou dováženy i skleněné kyvety pro tato měření.

Sloučenina Kvalita Sloučenina Kvalita
Deuterochlororm Min. 99,6% D Benzen - d6 Min. 99,5%D
Deuterochlororm Min. 99,8%D Dichlormethan - d2 Min. 99,5%D
Deuterochlororm Min. 99,96%D Dimethylsulfoxid - d6 Min. 99,5%D
Deuteriumoxid Min. 99,9% D Methanol - d4 Min. 99,8%D
Deuteriumoxid Min. 99,96%D Pyridin - d5 Min. 99,5%D
Aceton - d6 Min. 99,5%D Tetrachlorethan - d2 Min. 99,5%D
Acetonitril - d3 Min. 99,5%D THF - d8 Min. 99,5%D
Dimethylformamid - d7 Min. 99,5%D Toluen - d8 Min. 99,5%D