PROFIL FIRMY

 

Firma CHEMSTAR byla založena roku 1991 jako živnost v oblasti konzultací a poradenství v chemii a maloprodeje chemikálií. Aktivity byly v následujících létech rozšířeny o rešeršní činnost v chemii a ekologii a o distribuci deuterovaných rozpouštědel firmy ISOSAR GmbH ( Německo ). Tento dodavatel ukončil výrobu této komodity v roce 2014. Od roku 2015 jsme oficiálním distributorem deuterovaných rozpouštědel firmy DEUTERO GmbH z Německa.

Od roku 1999 v souvislosti se začátkem platnosti zákona č. 157 / 98 O chemických látkách a chemických přípravcích nabízí firma CHEMSTAR plnou implementaci tohoto zákona v klientově firmě. Obdobně zajišťuje pro zákazníky i naplňování zákona č. 125 / 97 Sb. O odpadech.

Od září 1998 nabízí tato firma také konzultace k technologiím čištění odpadních vod a návrhy těchto technologií. Specializuje se na chemické a sorpční metody čištění.

CHEMSTAR provádí také překlady odborných, výzkumných a vědeckých textů, manuálů a knih z oblasti chemie ( jakákoliv specializace ) včetně odborné chemické terminologie a tlumočení v této oblasti.